Chuyên gia đánh giá của Viện ISSQ đã tiến hành đánh giá chứng nhận sản phẩm Bếp từ bếp hồng ngoại tại Trung Quốc

Từ ngày  5 đến ngày 6 tháng 10 năm 2019, đoàn chuyên gia đánh giá của Viện ISSQ đã tiến hành đánh gía chứng nhận sản phẩm điện, điện tử của Công ty CP Cơ điện Đại Việt có địa chỉ tại thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Châu (Trung quốc).

Sau đây là một số hình ảnh của cuộc đánh giá.