Thử nghiệm dầu nhờn phù hợp QCVN14

Thử nghiệm dầu nhờn phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN – Dầu nhờn động cơ đốt trong cần đảm bảo các quy định kỹ thuật như phân cấp độ nhớt, các chỉ tiêu hóa lý bắt buộc và  mức giới hạn, các chất phụ gia và đảm bảo việc ghi nhãn theo quy định hiện hành.

Đối tượng áp dụng

+ Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối và bán lẻ dầu nhờn cho động cơ đốt trong ở Việt Nam.

+ Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Phạm vi điều chỉnh

+ Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các giới hạn về chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu kiểm soát chất lượng đối với dầu nhờn động cơ đốt trong.

+ Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với dầu nhờn động cơ đốt trong sử dụng cho các mục đích an ninh, quốc phòng.

Quy định về Thử nghiệm dầu nhờn phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN

Quy định về kỹ thuật:

- Đối với phân cấp độ nhớt: Các cấp độ nhớt động học của các loại dầu nhờn động cơ đốt trong cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất

-  Những chỉ tiêu hóa lý bắt buộc và các mức giới hạn của dầu nhờn động cơ đốt trong của Quy chuẩn kỹ thuật này

- Đối với các loại phụ gia sử dụng để pha chế dầu nhờn động cơ đốt trong cần phải đảm bảo phù hợp những quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường và không được gây hỏng cho động cơ cũng như là hệ thống tồn trữ, bảo quản, vận chuyển và phân phối sản phẩm.

- Dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường cần phải đảm bảo được việc ghi nhãn theo quy định hiện hành.

Quy định về quản lý:

- Dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế và nhập khẩu cần được công bố hợp quy và phải được gắn dấu hợp quy CR trước khi đưa ra lưu thông bên ngoài thị trường.

- Khi công bố hợp quy dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế và nhập khẩu phù hợp với những quy định kỹ thuật của Quy chuẩn kỹ thuật này dựa trên cơ sở kết quả thực hiện chứng nhận của tổ chức chứng nhận.

- Đối với dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế trong nước áp dụng chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 hoặc theo phương thức 7.

- Đối với dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu áp dụng chứng nhận hợp quy theo phương thức 7.

Phân loại cấp tính năng Thử nghiệm dầu nhờn phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN

Những loại dầu nhờn động cơ đốt trong dùng cho động cơ 4 kỳ và 2 kỳ dùng sử dụng cho động cơ xăng, động cơ diezen hoặc dùng cho cả động cơ xăng và diezen có các ký hiệu phân cấp tính năng cần đáp ứng tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất (phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn quốc tế).

Thử nghiệm dầu nhờn phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN có bắt buộc hay không?

Hoạt động Thử nghiệm dầu nhờn được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong – QCVN 14:2018/BKHCN được Bộ Khoa học – Công nghệ ban hành.

Theo đó, dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế và nhập khẩu cần được công bố phù hợp với quy định phù hợp với tiêu chuẩn và cần gắn dấu CR trước khi lưu thông ra ngoài thị trường. Việc công bố hợp quy dầu nhờn cần được thực hiện theo thông tư 28/2012/TT – BKHCN và bổ sung một số điều ở Thông tự 28.

Như vậy, Thử nghiệm dầu nhờn phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN là hoạt động bắt buộc mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra bên ngoài thị trường.

Đối với Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

+ Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất và pha chế Dầu nhờn động cơ đốt trong cần thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng với nội dung không được trái với QCVN 14:2018/BKHCN, đảm bảo chất lượng và phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này, tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

+ Tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế, nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong cần thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 14:2018/BKHCN.

+ Tổ chức, cá nhân phân phối, bán lẻ dầu nhờn động cơ đốt trong cần phải đảm bảo chất lượng dầu nhờn động cơ theo quy định tại QCVN 14:2018/BKHCN.

Viện chất lượng ISSQ về Thử nghiệm dầu nhờn phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và khả năng tư vấn, am hiểu về các văn bản pháp lý để hỗ trợ tốt nhất những vấn đề của khách hàng.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng những thủ tục, hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm.

Khách hàng được cung cấp những quy trình kiểm soát chất lượng và dịch vụ để doanh nghiệp tham khảo, xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Mọi thắc mắc cũng như nhu cầu thực hiện vui lòng liên hệ ngay đến Hotline 0981851111 với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tối đa thực hiện ngay hôm nay.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 18/02/2023

Tin liên quan