Chứng nhận ISO 9001 và QCVN 16 cho Công ty Cổ phần Á Mỹ - Thọ Xuân

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích.

Đảm bảo ứng dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng được các nhu cầu về QCVN 16:2019/BXD trong phạm vi: Sản xuất và kinh doanh gạch đặc đất sét nung và gạch rỗng đất sét nung. Vừa qua, chuyên gia Viện ISSQ đã tiến hành đánh giá cho Công ty Cổ phần Á Mỹ - Thọ Xuân với phạm vi Tiêu chuẩn đánh giá: ISO 9001:2015; QCVN16:2019/BXD.

ẢNH HIỆN TRƯỜNG

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 25/06/2022

 

Tin liên quan