Tiêu chuẩn ISO 21001 áp dụng đối với các tổ chức giáo dục

Nhằm đáp ứng nhu cầu quan trọng về đánh giá cơ sở giáo dục đối với người học và các bên quan tâm, người thụ hưởng cũng như nâng cao năng lực của các tổ chức giáo dục, Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dành cho cơ sở giáo dục tiêu chuẩn 21001:2018 đã được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành (ISO).

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý tổ chức giáo dục (EOMS) trong đó tổ chức: Cần chứng tỏ khả năng hỗ trợ việc tiếp thu và phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu;

Nhằm mục đích để nâng cao sự hài lòng của người học, các bên liên quan khác và các nhân viên thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS, bao gồm cải tiến quy trình của hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu của người dùng, sinh viên và những người hưởng lợi khác;

Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn đều có tính chất chung và nhằm áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để hỗ trợ phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu, bất kể loại hình nào hay quy mô hoặc là phương thức cung cấp nào;

Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho các cơ sở giáo dục trong các tổ chức lớn hơn mà hoạt động chính của họ không mang tính giáo dục, chẳng hạn như các cơ quan đào tạo chuyên môn;

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tổ chức chỉ sản xuất hoặc sản xuất các sản phẩm giáo dục.

Lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 21001

- Quản lý tốt chất lượng dạy, học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động quản lý nội bộ khác;

- Chuẩn hóa, lựa chọn những giải pháp tối ưu trong thực hiện và quản lý công việc;

- Giúp cho mọi người dễ thực hiện công việc, lãnh đạo dễ quản lý;

- Phát huy được sang kiến, cải tiến, đổi mới sang tạo;

11 nguyên tắc của chứng nhận ISO 21001:2018

Hệ thống quản lý chất lượng dành cho tổ chức giáo dục theo tiêu chuẩn ISO 21001 được thiết lập dựa trên 11 nguyên tắc, trong đó có một số nguyên tắc cụ thể của hệ thống quản lý chất lượng dành cho tổ chức giáo dục.

Tập trung vào người học và vài bên liên quan khác: Thành công bền vững là khi một tổ chức giáo dục có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả người học, bên cạnh đó là thu hút và duy trì được sự tin tưởng của một số bên liên quan khác như người sử dụng lao động, phụ huynh và chính phủ. Các tổ chức thành công thực hiện công việc để đảm bảo rằng mỗi người học đều phát huy được tiềm năng cao nhất của mình. Mọi hoạt động được thực hiện với cơ sở giáo dục đều mang lại cơ hội tạo ra nhiều giá trị hơn cho người học và những người được hưởng lợi khác;

Lãnh đạo có tầm nhìn: Lãnh đạo có tầm nhìn là thu hút người học và các bên liên quan khác vào việc tạo dựng, xây dựng và thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp, tổ chức;

Trách nhiệm xã hội: các cơ sở giáo dục cần chịu trách nhiệm về những tác động của một số quyết định và hoạt động của mình với xã hội, với nền kinh tế và với môi trường thông qua tính minh bạch và ứng xử một cách có đạo đức;

Về khả năng tiếp cận và công bằng: Tổ chức giáo dục cần đảm bảo rằng những sản phẩm và dịch vụ giáo dục của họ tiếp cận được với nhiều nhóm người nhất, với điều kiện có những hạn chế và về nguồn lực. Các tổ chức cũng cần phải đảm bảo rằng tất cả người học đều có thể sử dụng được và hưởng lợi từ những sản phẩm và dịch vụ đó một cách có công bằng;

Ứng xử đạo đức trong giáo dục: Khả năng của tổ chức trong quá trình tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và có đạo đức, trong đó một số bên quan tâm được đối xử một cách công bằng, tránh việc xung đột về lợi ích và những hoạt động được thực hiện vì lợi ích toàn xã hội. Để đạt được thành công bền vững, tổ chức cần xây dựng một hình ảnh mang tính chính trực (trung thực và công bằng) trong cách ứng xử với một số bên quan tâm. Nhân viên của tổ chức cần phải giữ mình ở những tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất trong mọi ứng xử;

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu: Doanh nghiệp, tổ chức cần tạo ra một môi trường mà trong đó tất cả các bên quan tâm có thể tương tác với tổ chức giáo dục với sự tin tưởng hoàn toàn rằng họ duy trì quyền kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của mình. bản thân họ và tổ chức giáo dục sẽ xử lý dữ liệu của họ một cách cẩn thận và bảo mật thích hợp.

Trên đây là những thông tin về Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 áp dụng đối với các tổ chức giáo dục.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 25/03/2024

 

 

 

 

 

Tin liên quan