Lơi thế khi áp dụng chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống Quản lý Môi trường

Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống Quản lý Môi trường được xây dựng để tạo ra một hệ thống quản lý giúp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp giảm thiểu được tối đa những tác động tiêu cực trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình đến môi trường.

Tổng quan về Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống Quản lý Môi trường

Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là bộ Tiêu chuẩn quốc tế được Tổ chức Tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành để hỗ trợ các doanh nghiệp để giảm thiểu được những tác động tiêu cực đến môi trường, tuân thủ theo pháp luật, quy định và các chính sách của môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn cầu. Giống như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận ISO 14001 là 1 trong những bộ tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế và đang được áp dụng rộng rãi trong tổ chức và doanh nghiệp.

Hiện nay thì chứng nhân ISO 14001 đang là tiêu chuẩn đầu tiên về quản lý môi trường đang được thừa nhận trên toàn thế giới. Và ISO 14001:2015 đang là phiên bản mới nhất đối với hệ thống quản lý môi trường nhằm giúp doanh nghiệp cam kết với các vấn đề môi trường như:

+ Giảm thiểu được các tác động xấu về môi trường

+ Đưa ra được những minh chứng về việc cải tiến liên tục với quản lý môi trường.

Đánh giá về tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

Chứng nhận ISO 14001 – Hệ thống Quản lý Môi trường đây là quá trình đánh giá chứng nhận đã áp dụng và vận hành tiêu chuẩn ISO 14001 vào bên trong tổ chức, doanh nghiệp. Đây là bằng chứng để chứng minh doanh nghiệp có một hệ thống quản lý môi trường đạt được yêu cầu. Đây chính là lợi thế để giúp cho doanh nghiệp khẳng định được thương hiệu và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường là minh chứng cam kết cho tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc giảm đi lượng rác thải và tái chế những nguyên vật liệu khi cần. Các tổ chức, doanh nghiệp sẽ thấy được lợi ích không chỉ đối với việc tiết kiệm chi phí mà còn đối với việc bỏ thầu mới.

Đối tượng áp dụng Chứng nhận ISO 14001:2015 là:

- Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào không phân biệt phạm vi, quy mô, tổ chức mong muốn áp dụng để:

            + Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tién một hệ thống quản lý môi trường.

            + Tự đảm bảo sự phù hợp với chính sách môi trường đã công bố

            + Chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn bằng cách: Tự xác định và tự tuyên bố phù hợp với tiêu chuẩn hoặc được xác nhận sự phù hợp về hệ thống quản lý môi trường của mình bởi các bên có liên quan với tổ chức, như khách hàng hoặc được tổ chức bên ngoài chứng nhận phù hợp về hệ thống quản lý môi tường của mình.

Lợi ích cho doanh nghiệp khi áp dụng Chứng nhận ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Cải thiện hiệu suất môi trường : Khi áp dụng, bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể giúp doanh nghiệp của bạn xác định các biện pháp quản lý tác động môi trường của mình, từ đó giúp giảm tác động của chúng đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Tuân thủ pháp luật và quy định: Việc áp dụng loạt tiêu chuẩn ISO 14001 có thể giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan về vấn đề môi trường.

Nâng cao uy tín và danh tiếng: Sau khi được tổ chức, doanh nghiệp của bạn sẽ giúp doanh nghiệp của bạn thể hiện sự cam kết và uy tín cũng như danh tiếng cho tổ chức của bạn. Điều này có thể giúp cải thiện uy tín và danh tiếng của họ trong mắt của khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.

Tiết kiệm tài chính: Quản lý môi trường hiệu quả có thể dẫn đến tiết kiệm tài chính. Ví dụ, giảm chất thải, tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa tài nguyên có thể giúp giảm chi phí sản xuất và vận hành.

Mở rộng thị trường : Khách hàng của bạn đạt được chứng nhận ISO 14001 có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và thị trường mới mà trước đây họ chưa thể tiếp cận được.

Tạo động lực cho nhân viên: Bộ tiêu chuẩn có thể giúp doanh nghiệp gắn kết và cam kết đạt được các mục tiêu bền vững. Điều này có thể tạo động lực cho nhân viên, giúp họ tích cực tham gia vào quá trình cải thiện môi trường.

Giảm thiểu rủi ro: Nhờ ISO 14001 sẽ giúp giảm thiểu rủi ro về môi trường cũng như các sự cố, tai nạn gây thiệt hại cho môi trường và danh tiếng của họ.

Cải thiện quy trình và hiệu suất của tổ chức: ISO 14001 thúc đẩy tối ưu hóa và cải tiến liên tục trong một tổ chức, từ đó giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của tổ chức.

Chứng chỉ ISO 14001 có giá trị trong bao lâu?

Hiệu lực của Giấy chứng nhận là khoảng thời gian được tính từ ngày cấp đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn theo quy định. Chứng chỉ ISO 14001:2015 có giá trị trong 3 năm kể từ ngày cấp.

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp phải luôn thực thi và duy trì việc thực hiện các tiêu chuẩn, việc đánh giá, giám sát sẽ diễn ra 2 lần; không quá 12 tháng/một lần bởi tổ chức chứng nhận.

Các trường hợp bị thu hồi chứng nhận ISO 14001:2015

Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau mà doanh nghiệp cần lưu ý:

Doanh nghiệp không thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường EMS sau khi được cấp giấy chứng nhận.

Doanh nghiệp vận hành, áp dụng EMS không đúng, không đạt tiêu chuẩn và không có biện pháp khắc phục hiệu quả sau khi được góp ý từ đánh giá giám sát hàng năm.

Thời hạn của chứng chỉ ISO đã hết hạn và không còn hiệu lực.

Trên đây là những thông tin về Lợi thế áp dụng chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống Quản lý Môi trường.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 23/01/2024

Tin liên quan