Viện ISSQ đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO 17065

Chứng nhận ISO 17065:2012 “Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ” được ban hành ngày 15/09/2012, thay thế cho Hướng dẫn tiêu chuẩn ISO/IEC 65:1996. ISO/IEC Guide 65:1996 sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2015.

Để giúp các tổ chức chứng nhận và các bên liên quan cập nhật các yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012 và các yêu cầu pháp lý liên quan trên cơ sở đó xây dựng, chuyển đổi hệ thống chứng nhận theo tiêu chuẩn mới, Viện Chất lượng ISSQ tổ chức khóa đào tạo chuyên giá đánh giá trưởng  theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012”.

ISO/IEC 17065 là gì?

Chứng nhận ISO 17065:2012 là tiêu chuẩn quy định đối với yêu cầu với các tổ chức tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn và quy định. Các tiêu chuẩn được các tổ chức chứng nhận sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và xin công nhận khả năng chứng nhận sản phẩm của họ.

Để tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm, Tổ chức chứng nhận phải có cơ cấu hoạt động chứng nhận phù hợp; có chuyên gia đánh giá sản phẩm được chứng nhận và hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở xin chứng nhận; quy định về phương pháp đánh giá chứng nhận sản phẩm bao gồm các yếu tố: lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, giám sát chất lượng trên thị trường...; Xây dựng quy trình thẩm định, quy định về khiếu nại, tranh chấp...

ISO 17065 tại sao lại  quan trọng?

Tiêu chuẩn ISO 17065 rất quan trọng vì tiêu chuẩn này giúp đảm bảo rằng các tổ chức đánh giá và chứng nhận sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đặt ra. Điều này giúp đảm bảo rằng các sản phẩm được chứng nhận đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn của khách hàng cũng như các quy định pháp luật.

Tổ chức đánh giá, chứng nhận sản phẩm theo ISO 17065 cần tuân thủ các quy trình, yêu cầu cụ thể để đảm bảo tính khách quan, công bằng và tin cậy trong quá trình đánh giá. Điều này mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng vì các sản phẩm được chứng nhận theo ISO 17065 đều đáng tin cậy và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc tuân thủ ISO 17065 cũng giúp các tổ chức chứng nhận xây dựng và duy trì danh tiếng của mình, tăng cường niềm tin và độ tin cậy của khách hàng, đồng thời mang lại lợi thế cạnh tranh trong ngành.

Dựa trên những điều trên, có thể thấy ISO 17065 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm được chứng nhận.

Nội dung khóa học tuân theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

Phần 1: Tổng quan về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý và đảm bảo chất lượng, đánh giá sự phù hợp:

Các khái niệm cơ bản;

Tổng quan về tiêu chuẩn, về quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và quản lý chất lượng;

Nguyên tắc quản lý chất lượng và áp dụng nguyên tắc Quản lý chất lượng trong đánh giá hợp chuẩn, hợp quy;

Đánh giá sự đồng nhất;

Phương pháp đánh giá sự phù hợp;

Yêu cầu đối với hệ thống đảm bảo chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp đăng ký chứng nhận sản phẩm.

Phần 2: Quản lý trước khi đánh giá tại chỗ (chuẩn bị đánh giá chứng nhận sản phẩm):

Xem xét yêu cầu chứng nhận: Xem xét phạm vi đánh giá và năng lực của tổ chức chứng nhận sản phẩm, ký hợp đồng đánh giá chứng nhận sản phẩm;

Hoạt động chuẩn bị đánh giá;

Lựa chọn tiêu chuẩn chứng nhận, xây dựng quy định riêng để đánh giá sản phẩm cụ thể;

Lựa chọn phòng thử nghiệm sản phẩm được chứng nhận, các phương pháp và phương pháp lấy mẫu điển hình theo tiêu chuẩn ISO/iec 17065:2012;

Lựa chọn đoàn đánh giá (tiêu chí để lựa chọn chuyên gia đánh giá), thành lập đoàn đánh giá cho sản phẩm;

Xác định thời lượng (ngày làm việc) của việc đánh giá;

Xây dựng kế hoạch đánh giá.

Phần 3: Đánh giá tại chỗ

Kỹ năng điều hành cuộc họp khai mạc;

Kỹ năng và kỹ thuật đánh giá;

Lấy mẫu sản phẩm điển hình, kiểm nghiệm giám sát hoặc kiểm nghiệm tại chỗ;

Lập báo cáo kết quả đánh giá (Báo cáo kết quả đánh giá, biên bản lấy mẫu và kết quả thử nghiệm hiện trường, báo cáo tóm tắt);

Kỹ năng tiến hành cuộc họp tổng kết;

Các hoạt động sau khi đánh giá tại chỗ.

Ai nên tham gia khóa đào tạo:

Lãnh đạo tổ chức, đại diện lãnh đạo chất lượng (QMR), thư ký hội đồng ISO, nhân viên bộ phận quản lý chất lượng và nhân viên được bổ nhiệm để trở thành một chuyên gia đánh giá chứng nhận cho sản phẩm.

Phương pháp đào tạo:

Lấy người học làm trung tâm và giảng viên làm người điều phối (người điều hành, người hỗ trợ) đã tạo ra môi trường học tập thúc đẩy sinh viên tích cực chia sẻ kiến ​​thức, hiểu biết, kinh nghiệm trong lĩnh vực mình đang làm việc, góp phần tạo nên được sự thành công cho khóa đào tạo.

Kiến thức và kỹ năng thu được sau khóa học

- Am hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến đánh giá sự phù hợp.

- Hiểu biết về chứng nhận.

- Hiểu được quy trình lấy mẫu, niêm phong mẫu, bảo quản mẫu và xét nghiệm.

- Tìm hiểu các phương pháp đánh giá sự phù hợp.

- Hiểu cách đánh giá chứng nhận sản phẩm.

Trên đây là những thông tin về Đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO 17065:2012. Hi vọng bài viết đã cung cấp các thông tin hữu ích và cần thiết cho bạn đọc!

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 27/10/2023

Tin liên quan