Chứng nhận ISO 21001:2018 - công cụ quản lý chất lượng hữu ích đối với các tổ chức giáo dục

Giáo dục là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, chất lượng giáo dục là một yếu tố quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là một trong những tiêu chuẩn ISO giúp thực hiện mục tiêu 4 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc về Chất lượng Giáo dục, đó là đảm bảo chất lượng giáo dục. giáo dục toàn diện và công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Chứng nhận ISO 21001:2018 - Hệ thống Quản lý các tổ chức Giáo dục

Tháng 4 năm 2018, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành ISO 21001:2018 Tổ chức giáo dục – Hệ thống Quản lý các tổ chức Giáo dục – Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho tổ chức giáo dục ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập được xây dựng theo cấu trúc cấp cao dành cho tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý. Các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn này tương tự như Tiêu chuẩn ISO 9001 nhưng có những phần dành riêng cho hoạt động giáo dục. Ngoài ra, tiêu chuẩn còn đưa ra những hướng dẫn chi tiết hữu ích để thực hiện một số yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng đối với các tổ chức giáo dục.

Việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ sở giáo dục là hết sức cần thiết, nhằm xây dựng năng lực cho đội ngũ chuyên gia đánh giá của các tổ chức nhằm đánh giá sự phù hợp, chất lượng của cơ sở giáo dục, các tổ chức đào tạo về hệ thống quản lý. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả, hiệu quả các hệ thống quản lý tiên tiến giúp đạt được các mục tiêu xã hội chung về giáo dục.

Tiêu chuẩn ISO 21001 quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục (EOMS) khi tổ chức đó cần chứng minh khả năng cung cấp, chia sẻ và tạo điều kiện một cách nhất quán để xây dựng kiến ​​thức cho người học theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành; Để nâng cao sự hài lòng của người học, những khách hàng khác và nhân viên thông qua áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm cả những quy trình cải tiến hệ thống.

Tất cả các yêu cầu của ISO 21001 đều mang tính tổng quát và nhằm áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục cung cấp, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kiến ​​thức cho người học thông qua giảng dạy, đào tạo hoặc nghiên cứu, bất kể loại hình, quy mô và sản phẩm, dịch vụ được cung cấp. Vì vậy, chứng nhận này áp dụng cho hệ thống quản lý của bất kỳ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy nhằm cung cấp, chia sẻ và chuyển giao kiến ​​thức.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001

Tổ chức làm gì để quản lý các quy trình hoặc hoạt động của mình để sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các mục tiêu của tổ chức, chẳng hạn như đáp ứng yêu cầu của người học, cân bằng yêu cầu từ các bên liên quan khác, tuân thủ các quy định hoặc đáp ứng các mục tiêu giáo dục.

Cần khẳng định rằng tiêu chuẩn này được áp dụng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giáo dục, có thể là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, dạy nghề, cao đẳng, dạy thêm, huấn luyện và tư vấn và cung cấp dịch vụ đào tạo, khu vực giáo dục công hoặc tư… EOMS không giới hạn ở các trường học hoặc tổ chức thuộc các lĩnh vực học tập cao hơn mà áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để cung cấp, chia sẻ và chuyển giao kiến ​​thức.

Sở dĩ các tổ chức giáo dục cần hệ thống quản lý là vì: Các tổ chức lớn hoặc tổ chức có quy trình phức tạp không thể hoạt động tốt nếu không có hệ thống quản lý; Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều yêu cầu của quốc gia và khu vực đã quy định các thành phần của hệ thống quản lý này; Có rất nhiều tổ chức giáo dục trên thế giới đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác quản lý chất lượng của mình;

ISO 21001 cung cấp một bộ phương pháp thành công toàn diện cho tất cả các tổ chức giáo dục; Tất cả các hệ thống quản lý ISO đều sử dụng cấu trúc cấp cao hài hòa, phù hợp với cấu trúc chung của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO (10 điều khoản chính, trong đó áp dụng các điều khoản từ Điều 4 đến Điều 10). Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 có cấu trúc gồm 10 điều bao gồm: Phạm vi áp dụng; Tài liệu tham khảo; Thuật ngữ và định nghĩa; Bối cảnh tổ chức; Khả năng lãnh đạo; Kế hoạch; Ủng hộ; Trình diễn; Đánh giá kết quả thực hiện; Cải thiện.

Viện Chất lượng ISSQ Chứng nhận ISO 21001:2018

Viện Chất lượng ISSQ có đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, thân thiện với khách hàng, được đào tạo bài bản. Trên đây là những thông tin về Chứng nhận ISO 21001:2018 – công cụ hữu ích cho các tổ chức giáo dục.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 23/02/2024