Lợi ích áp dụng ISO 21001:2018 Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục

ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn hết sức hữu ích cho các tổ chức giáo dục, cung cấp công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ giáo dục có thể đáp ứng yêu cầu của người học và các bên hưởng lợi khác. Tuy nhiên tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tổ chức chỉ sản xuất hoặc chế tạo sản phẩm giáo dục.
Dưới đây Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) sẽ chia sẻ những thông tin về ISO 21001 - Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục.
1. Tiêu chuẩn ISO 21001 – Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục là gì?
Tiêu chuẩn ISO 21001 sẽ cung cấp một công cụ quản lý chung cho tổ chức để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng những yêu cầu của người học. 
Đây chính là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập, dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 (không phải là một ứng dụng trong ngành) và phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác bằng việc áp dụng cấu trúc cấp cao.
Tiêu chuẩn ISO 21001 thường tập trung vào sự tương tác giữa tổ chức giáo dục, khách hàng, người học và các bên liên quan khác.
Giáo dục là ngành đi đầu trong các hành động đóng góp vào sự thịnh vượng của xã hội. Bởi vậy, tất cả mọi người đều quan tâm đến chất lượng giáo dục của các trường học. Để đảm bảo rằng người học nhận được chất lượng giáo dục tốt, giúp cho việc tiếp thu và phát triển năng lực thông qua việc giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu được đảm bảo.


2. Lợi ích áp dụng Tiêu chuẩn ISO 21001:2018
- Tăng giá trị cho người học và bên hưởng lợi khác.
- Nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của các bên quan tâm.
- Nâng cao sự thảo mãn của người học và bên hưởng lợi khác.
- Nâng cao uy tín của tổ chức.
- Nâng cao động lực học và sự tham gia của người học .
- Thúc đẩy việc đạt được và phát triển năng lực.
- Mở rộng việc tiếp cận cho người học với phong cách học tập khác nhau, nhu cầu khác nhau và nền tảng khác nhau.
- Tăng cường phát triển cá nhân, sáng kiến và sự sáng tạo.
3. Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 thường áp dụng cho những đối tượng nào?
Theo phụ lục D của tiêu chuẩn ISO 21001:2018 phân tích mẫu về mức độ quan tâm và tham gia của các bên quan tâm với loại hình tổ chức giáo dục khác nhau gồm đối tượng tham khác nhau. 
- Các trường mầm non; Tiểu học; Trung học; Đại học; Cao đẳng; Dậy nghề ( bao gồm giáo dục đại học và học nghề); Giáo dục thường xuyên( giáo dục cho người lớn); Dạy kèm, huấn luyện và cố vấn. 


4.  Những đối tượng được hưởng lợi từ tiêu chuẩn ISO 21001.
Những người được hưởng lợi chính từ tiêu chuẩn ISO 21001 – Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục là người học và những tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Còn tất cả các bên liên quan (mọi người) thì sẽ được hưởng lợi từ đầu ra của hệ thống quản lý được tiêu chuẩn hóa trong các tổ chức giáo dục.
Đối với Hệ thống Quản lý các tổ chức giáo dục bên hưởng lợi chính là người học/học viên tham gia vào quá trình học. Và bên hưởng lợi khác là người hoặc nhóm người thu được lợi ích từ sản phẩm và dịch vụ của tổ chức giáo dục và tổ chức giáo dục có nghĩa vụ phục vụ theo sứ mệnh của mình. Các tổ chức giáo dục như: Mần non, tiểu học, trung học, đại học, cao đẳng, dạy nghề ( bao gồm giáo dục đại học và học nghề); giáo dục thường xuyên( giáo dục cho người lớn); dạy kèm, huấn luyện và cố vấn
Tiêu chuẩn ISO 21001 sẽ cung cấp một công cụ quản lý chung cho tổ chức để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng người học và nhu cầu khác của khách hàng.
5. Tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO 21001
Các tổ chức giáo dục có nhu cầu quan trọng và liên tục nhằm đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của người học và  khách hàng khác để cải thiện khả năng tiếp tục.
Tiêu chuẩn ISO 21001 thường tập trung vào sự tương tác giữa tổ chức giáo dục, người học và các khách hàng. Hiện nay, quy trình giáo dục đang tập trung vào việc đồng sáng tạo và áp dụng chuyển đổi số trong tổ chức giáo dục.
Ngành giáo dục sẽ khác với nhiều lĩnh vực khác ở chỗ một quá trình giáo dục thành công sẽ tối đa hóa cơ hội của người học sẽ thành công, nhưng không thể đảm bảo kết quả đó vì còn tùy thuộc vào người tham gia học. Sự nỗ lực cố gắng và khả năng của người học là những yếu tố quan trọng dẫn đến quá trình giáo dục thành công.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.

Ngày đăng: 13/08/2022

 

Tin liên quan