Đánh giá lô dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp quy chuẩn QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại La Thu So

Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng vừa có buổi đánh giá lô dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp quy chuẩn QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại La Thu So 
Có địa chỉ tại: Lô 02-10B, khu công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Một số hình ảnh đoàn đánh giá.

Quý đối tác, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Hotline: 024.22.66.1111 | Email: vienchatluong@issq.org.vn

Tin liên quan