Đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 trong sản xuất và kinh doanh máy biến áp, vật tư thiết bị điện. Sản phẩm: Máy biến áp TCVN 8525:2015; TCVN 6306-3:2006; TCVN 6306-2:2006; TCVN 6306-1:2015 của Công ty CP Chế tạo Biến thế Điện lực MBT

Vừa qua, doàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đánh giá chứng nhận tại Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế Điện lực Hà Nội MBT.Địa chỉ: Điểm công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phạm vi: Sản xuất và kinh doanh máy biến áp, vật tư thiết bị điện ISO 9001:2015; ISO 14001:2015.
Sản phẩm: Máy biến áp có điện áp danh định đến 35kV theo TCVN 8525:2015; TCVN 6306-3:2006; TCVN 6306-2:2006; TCVN 6306-1:2015
Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp (Trạm Kios hợp bộ) theo TCVN 8096-200:2010; TCVN 4255:2008. Tủ điện điều khiển và đóng cắt hạ thế theo TCVN 7994-1:2009; TCVN 4255:2008

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn đánh giá:

Quý đối tác, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Hotline: 024.22.66.1111 | Email: vienchatluong@issq.org.vn

Tin liên quan