Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21000:2018 trong phát triển hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng đối với các trường học giáo dục hiện nay

Theo Quyết định số 78/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030", ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu chung của Chương trình là phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng khung bảo đảm chất lượng ASEAN, góp phần quan trọng thúc đẩy tự chủ giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Tuy nhiên theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đến ngày 30/11/2021,  cả nước có 7 trường đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài và 174 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm được công nhận đạt chuẩn chất lượng trong nước. Nhằm đảm bảo kế hoạch đặt ra, trong giai đoạn 2022-2025, hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (cơ sở đào tạo) được cơ bản hoàn thành; năng lực hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm được nâng cao việc tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp bao gồm ISO 9001:2015 (gọi tắt là QMS) tích hợp với Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục ISO 21000:2018 (EOMS) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở GD&ĐT là cần thiết.

ISO 9001:2015ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định. Việc áp dụng ISO 9001 là áp dụng phương pháp quản lý theo khoa học. ISO 9001 sẽ tạo ra cơ chế quản lý tự động trong kiểm soát công việc cũng như con người, thúc đẩy cả hệ thống cùng làm việc đồng nhất.

ISO 21000:2018 – Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục là một tiêu chuẩn xác định các yêu cầu chung kèm theo hướng dẫn sử dụng, áp dụng cho tất cả các tổ chức có mục đích hỗ trợ phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu, bất kể loại hình, quy mô hoặc phương pháp chuyển. Hệ thống quản lý dành cho các tổ chức giáo dục thiết lập sự cải tiến liên tục và đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu của người học và những người thụ hưởng khác – và cung cấp một công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu khác của người học và khách hàng.

Nguồn: Internet

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21000:2018 là bước đột phá về quy trình quản lý chất lượng giáo dục.

Hệ thống giúp công tác định hướng phát triển chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời của người học. Các hoạt động quản lý chất lượng được định hình rõ nét bằng các thủ tục quy trình và hành động cụ thể.

Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21000:2018 giúp công tác quản lý, kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc của cán bộ, công chức trong tổ chức giáo dục được công khai, minh bạch. Thông qua hệ thống, cán bộ kiểm soát được đào tạo bài bản, công việc của từng đơn vị chuyên môn, Ban Giám đốc được rà soát một cách khoa học, liên tục.

Quá trình thực hiện vận hành hệ thống quản lý chất lượng tích hợp đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong tổ chức giáo dục; uy tín và vị thế của ngành giáo dục được nâng cao; góp phần tăng chỉ số hài lòng của người dân.

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (ISSQ) là 1 trong những đơn vị lớn trong nước có chức năng thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ như: Chứng nhận Hệ thống quản lý phù hợp các tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ISO 21000: 2018; ISO 27001:2013; … Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Chứng nhận sản phẩm được sản xuất theo quy trình… Hiện nay, Viện ISSQ đang có chương trình hỗ trợ cho các tổ chức giáo dục trong xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21000:2018 vào tổ chức.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày 25/4/2022

Tin liên quan