Thông báo thông tin liên hệ của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng

 • Hiện nay, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) nhận được phản hồi về việc có nhiều tổ chức, cá nhân nhân danh Viện Chất lượng ISSQ mời chào các dịch vụ.

  Để đảm bảo được uy tín và quyền lợi khách hàng, Viện Chất lượng ISSQ xin thông báo các đầu mối liên lạc cụ thể của Viện như sau:

  Bộ phận

  Đầu mối liên hệ

  Số điện thoại

  Hotline

  0981851111

  Trung tâm Dịch vụ Khoa học Công nghệ

   Bà Lê Thị Diệu Hương – Phụ trách Trung tâm   Dịch vụ Khoa học Công nghệ

  0919493338

  Phòng Thị trường

   Ông Nguyễn Đình Trung – Phụ trách Phòng      Thị trường

  0826732626

  Phòng Dự án

   Ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng phòng Dự   án

  0912112626

  Chi nhánh Miền Nam

   Ông Phạm Hữu Vững – Phó Viện trưởng

  0981212626

   
  Viện Chất lượng ISSQ cảm ơn các thông tin phản hồi của khách hàng về các sự việc liên quan trên.