Tem chống Hàng giả

 • Viện Chất lượng ISSQ hỗ trợ quản lý và xử lý hàng giả hàng nhái

  + Hỗ trợ phương tiện, thiết bị phát hiện hàng giả, hàng nhái như: tem chống hàng giả, tem đảm bảo chất lượng,…

  + Đại diện, phối hợp với doanh nghiệp cùng cơ quan chức năng xử lý vi phạm hàng giả, hàng nhái…

  Đặc biệt, thời gian qua Viện Chất lượng ISSQ đã và đang thực hiện tốt các chức năng về kiểm tra, giám định, kiểm định, chứng nhận hàng hóa nhập khẩu hỗ trợ hoạt động quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

  Với mục tiêu hỗ trợ tốt hơn nữa cho các tổ chức, doanh nghiệp, Viện Chất lượng ISSQ mong muốn được hợp tác với Quý Khách hàng để đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ.

  Viện Chất lượng ISSQ rất mong được đồng hành với Quý Khách hàng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.