Sự cần thiết của ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường

Không giống như các quy định môi trường quốc tế khác, ISO 14001 đánh giá hệ thống quản lý môi trường trong suốt các hoạt động của công ty và cấp chứng nhận khách quan. Đây là một hệ thống để đánh  giá liệu quản lý môi trường toàn diện như chính sách môi trường, kế hoạch thực hiện, thực thi và vận hành, kiểm tra và hành động khắc phục, đánh giá quản lý và cải tiến liên tục được thực hiện.

Ảnh: Nguồn internet

Sự cần thiết

- Thiết lập hệ thống quản lý môi trường để chuẩn bị cho WTO/VÒNG XANH

- Để chuẩn bị cho sự bá chủ của công nghệ môi trường

Nâng cao năng lực cạnh tranh (Vượt qua hàng rào phi thuế quan)

- Yêu cầu chứng nhận hệ thống quản lý môi trường xuất khẩu của các nước phát triển

- Tăng áp lực của người tiêu dùng đối với hiệu suất và thông tin môi

trường

- Tiết kiệm vật liệu và năng lượng

- Tăng cường các quy định môi trường trong và ngoài nước

- Loại bỏ rủi ro môi trường

Hiệu quả mong đợi

- Nguyên liệu và tiết kiệm năng lượng

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bằng cách cải thiện hiệu suất môi trường và giảm chi phí

- Thiết lập các tiêu chuẩn EMS (liên tục đạt được các quy định và luật về

môi trường)

- Tích hợp hệ thống doanh nghiệp

- Tu luyện đáp ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp

- Tăng cường niềm tin với các bên liên quan (Nâng cao hình ảnh công ty thân thiện với môi trường)

- Cải thiện mối tương quan ngược giữa năng suất doanh nghiệp và gánh nặng môi trường

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày 28/4/2022

Tin liên quan