Sự cần thiết của ISO 9001 đối với doanh nghiệp

Hệ thống chứng nhận ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) được thiết lập bởi (International Organization for Standardization ISO) để liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ quốc tế công nhận có khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng Là một yêu cầu phải có. Hệ thống thông qua đó các nhà sản xuất điều hành của nâng cao chất lượng cho các doanh nghiệp để đảm bảo lợi thế cạnh tranh và theo đuổi tăng trưởng dài hạn và phát triển của tổ chức thông qua sự hài lòng của khách hàng tăng cường khả năng cạnh tranh và tổ chức.

Ảnh: Nguồn Internet

Sự cần thiết

- Chuẩn bị chủ động và hiệu quả cho những thay đổi môi trường trong và ngoài nước

- Yêu cầu phản hồi yêu cầu

- Xây dựng hệ thống quản lý hợp lý và hiệu quả

- Tăng cường hệ thống quản lý

- Tăng năng suất

- Mở rộng ra thị trưởng quốc tế và trong nước

- Chuẩn bị cho trách nhiệm sản phẩm

Hiệu quả mong đợi

- Tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty thông qua tích lũy công nghệ và giảm chi phí

- Công ty xác minh mục tiêu của hệ thống quản lý

- Cải thiện hình ảnh, tăng niềm tin

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bằng cách cải thiện quản lý

- Tương ứng nhanh với những thay đổi trong môi trường bên ngoài thông qua quốc tế hóa quản lý

- Sự hài lòng của khách hàng thông qua phòng ngừa khuyết điểm, loại bỏ yếu tố lãng phí và cải tiến liên tục

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày 28/4/2022

Tin liên quan