Thử nghiệm

 • Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng chỉ định hoạt động:

  - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Lasxd 1240 số 1290/GCN-BXD ngày 09/10/2019; 

  - Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn số 155/CNĐKCN-BXD ngày 08/7/2020;

  Thử nghiệm: Vật liệu xây dựng; Điện - Điện tử; Đồ chơi trẻ em; Dầu nhờn; Hóa thực phẩm, môi trường.

  Với mục tiêu hỗ trợ tốt hơn nữa cho các tổ chức, doanh nghiệp, Viện Chất lượng ISSQ mong muốn được hợp tác với Quý Khách hàng để đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ.

  Viện Chất lượng ISSQ rất mong được đồng hành với Quý Khách hàng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.