Nghiên cứu, Đào tạo

 • Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng ( Viện Chất Lượng ISSQ) đào tạo: 

  - Chuyên gia đánh giá trưởng theo ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 45001;

  - Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065;

  - Giới thiệu ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 17025;

  - Chuyên gia đánh giá nội bộ;

  - Kỹ năng áp dụng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025.

  Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
  Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.