Chứng nhận QCVN14 đối với Công ty TNHH Jx Nippon Oil & Energy Việt Nam

QCVN 14:2018/BKHCN sửa đổi 01:2018 là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với dầu nhờn dùng cho động cơ đốt trong 2 kỳ “2T” hoặc 4 kỳ “4T” có mã HS là 2710.19.43 trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành. Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với dầu nhờn động cơ đốt trong dùng trong mục đích an ninh, quốc phòng.”.

Nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe củaQCVN 14:2018/BKHCN sửa đổi 01:2018. Công ty TNHH Jx Nippon Oil & Energy Việt Nam đã được Viện Chất lượng ISSQ chứng nhận QCVN 14:2018/BKHCN sửa đổi 01:2018 với phạm vi : Dầu nhờn động cơ đốt trong.

ẢNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG

 

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 25/06/2022

Tin liên quan