Chứng nhận ISO 45001 sự cần thiết và hiệu quả dành cho doanh nghiệp

ISO 45001 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe liên quan đến tất cả nhân viên và các bên liên quan để ngăn ngừa tai nạn công nghiệp và tạo ra một môi trường làm việc dễ chịu. Đó là một hệ thống quản lý quản lý một cách có hệ thống các nguồn lực vật chất và con người trong tổ chức bằng cách xác định tổ chức, trách nhiệm và quy trình quản lý.

Nguồn: Ảnh internet

Sự cần thiết

- Cân bằng đối với công ty: Động lực xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe

- Bảo mật như một phần mở rộng của quy trình kinh doanh

 - Đáp ứng với các luật và quy định khác nhau

- Trả lời các vụ kiện khác nhau cho các vụ tai nạn công nghiệp

- Đo lường và giám sát để cải tiến liên tục

- Nhiệm vụ của doanh nhân

- Quan hệ công chúng toàn cầu

- Trách nhiệm với NGO

Hiệu quả mong đợi

- Giảm tỷ lệ tai nạn bằng cách quản lý và phòng ngừa rủi ro tại nơi làm việc

- Giảm phí bảo hiểm bằng cách xây dựng một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn đáng tin cậy

- Cải thiện năng suất bằng cách cải thiện rủi ro về sức khỏe và an toàn của người lao động

- Dễ dàng xây dựng hệ thống tích hợp với ISO 9001, ISO 14001 bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của tiêu chuẩn

- Dễ dàng thâm nhập thị trường nước ngoài bằng cách loại bỏ các rào cản thương mại

- Giảm chi phí xuất khẩu bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn được phê duyệt cho phép công nhận lẫn nhau

- Nhận thức về an toàn và quản lý sức khỏe của người sử dụng lao động và người lao động đã phát triển đến cấp độ của các nước tiên tiến, và hệt hống quản lý sức khỏe và an toàn tự trị của các công ty được giải quyết càng sớm càng tốt.

- Nhận được chứng nhận quốc tế cho các sản phẩm sản xuất và môi trường làm việc để giải quyết các khiếu nại thiên vị của người lao động về an toàn và sức khỏe, góp phần ổn định quan hệ quản lý lao động.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày 29/4/2022

Tin liên quan