Đánh giá chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 cho Công ty TQT

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng thông qua việc tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là hệ thống quản lý môi trường nhằm đánh giá và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường.
Về cơ bản, ISO 9001 và ISO 14001 đều được xây dựng từ nền tảng là chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA). Ở tiêu chuẩn ISO 9001, các nội dung tương ứng là: Quản lý tài nguyên – Thực hiện sản phẩm – Đo lường, phân tích và cải tiến – Trách nhiệm quản lý. Còn trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015, các nội dung lần lượt là: Chính sách và Quy hoạch môi trường – Thực hiện và hoạt động – Kiểm tra – Quản lý đánh giá.
Kết hợp 2 hệ thống ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 đang là sự lựa chọn tối ưu với nhiều doanh nghiệp. Những điểm tương đồng cho phép tiết kiểm thời gian và tiền bạc khi triển khai đồng bộ 2 tiêu chuẩn.
- Đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức đánh giá chứng nhận kết hợp 2 hệ thống ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 với phạm vi chứng nhận Lắp ráp và cung cấp máy tính  cho Công ty TQT.
Ảnh đánh giá tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TQT

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 01/06/2022

 

Tin liên quan