Chứng nhận ISO 21001 Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục sự cần thiết và hiệu quả áp dụng

IS0 21001 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, cung cấp các công cụ quản lý cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục. Giúp các nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu và nhu cầu của sinh viên. ISO 21001 dựa trên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, nhưng cung cấp một khung cụ thể cho các tổ chức giáo dục nhằm cải thiện sự hài lòng của người học bằng cách cải thiện chương trình giảng dạy và tuân thủ các yêu cầu của người học. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào cung cấp chương trình giảng dạy để phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ thông qua nhiều phương pháp giảng dạy.

• Sự cần thiết

Từ mẫu giáo đến đại học, giáo dục nghề nghiệp và huấn luyện, thế giới học tập không ngừng thay đổi và phát triển. ISO 21001, Các tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục - Hướng dẫn sử dụng nhằm giải quyết thách thức này bằng cách xác định các yêu cầu của hệ thống quản lý sẽ giúp các nhà cung cấp giáo dục đáp ứng tốt hơn nhu cầu và mong đợi của người học và những người thụ hưởng khác. Sẽ. Có được chứng nhận IS0 21001 có thể chứng minh cho các bên liên quan rằng chúng tôi đang nỗ lực cải thiện hệ thống giáo dục của mình, cho thấy sự tin tưởng và tác động lớn hơn.

Hiệu quả mong đợi.

- Cải thiện hệ thống giáo dục.

- Nâng cao uy tín của tổ chức giáo dục.

- Cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh, bất kể nguồn gốc tôn giáo, dân tộc hay văn hóa, giới tính, khả năng khuyết tật.

- Đào tạo tùy chỉnh và đáp ứng hiệu quả cho tất cả người học.

- Thúc đẩy sự xuất sắc và đổi mới.

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày 30/4/2022

Tin liên quan