Chứng nhận IATF16949 Hệ thống quản lý chất lượng công nghiệp ô tô

IATF16949 (Hệ thống quản lý chất lượng công nghiệp ô tô) là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ô tô được áp dụng cho chuỗi cung ứng phụ tùng ô tô do IATF và Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển. IATF 16949 dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001 (hệ thống quản lý chất lượng và chứa các yêu cầu hệ thống bổ sung cho ngành công nghiệp ô tô.

Ảnh: Nguồn Internet

Sự cần thiết

Chỉ với một chứng nhận IATF16949, các chứng nhận hiện có như VDA6.1 và AVSQ có thể được tích hợp, để các nhà cung cấp trên toàn thế giới có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng cao bằng cách giảm thiểu thời gian và chi phí do nhiều chương trình khuyến mãi chứng nhận. Bằng cách đại diện chứng nhận, chúng tôi có thể tránh được ma sát gây ra bởi đặc điểm kỹ thuật với bất kỳ khách hàng nào trong tương lai, do đó làm tăng khả năng cạnh tranh của các nhà cung cấp của chúng tôi.

Hiệu quả mong đợi

- Cấu hình nâng cao chất lượng sản phẩm và quy trình, đảm bảo niềm tin vào thương mại quốc tế.

- Phân phối lại tài nguyên của nhà cung cấp để cải thiện chất lượng .

- Phù hợp với cách tiếp cận hệ thống chất lượng để cung cấp trong chuỗi cung.

ứng giữa các tổ chức và nhà cung cấp.

- Yêu cầu khách hàng hài lòng với một sàng lọc duy nhất các công ty thương mại.

 

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày 30/4/2022

Tin liên quan