Chức năng nhiệm vụ

 • Từ ngày thành lập Viện Chất lượng ISSQ từng bước tạo dựng được uy tín đối với các cơ quan quản lý nhà nước và nhiều doanh nghiệp trên cả nước, đặc biệt Viện Chất lượng ISSQ đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy Chứng nhận, Quyết định chỉ định cho Viện Chất lượng ISSQ thực hiện hoạt động chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước, cụ thể: 

  * Chứng nhận hệ thống quản lý:

  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000;
  - Chứng nhận Hệ thống Phân tích Mối nguy và Điểm kiểm soát Tới hạn theo tiêu chuẩn HACCP;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý đối với Thiết bị Y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng cho nghành ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng đối với cơ sở bao gói sơ cấp sản phẩm dược phẩm theo tiêu chuẩn ISO 15378;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin ISO 20000;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm(chứng nhận Quốc tế) FSSC 22000;
  - Chứng nhận Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn BRC;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Chuỗi cung ứng ISO 28000;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý đối với tổ chức Giáo dục ISO 21001;
  - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên theo tiêu chuẩn ISO 29001;
  - Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, GMP; VietGAP; GlobalGAP; BAP; GSP; Kaizen; 5S; Lean Manufacturing; 6-Sigma; TQM, …

  * Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn:

  Tiêu chuẩn Quốc gia;
  Tiêu chuẩn nước ngoài;
   Tiêu chuẩn Khu vực;
   Tiêu chuẩn Quốc tế…
  * Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

  - Sản phẩm Điện, điện tử;
  - Sản phẩm Đồ chơi trẻ em;
  - Sản phẩm Dầu nhờn động cơ đốt trong;
  - Sản phẩm Dệt may;
  - Sản phẩm Vật liệu xây dựng;
  - Giới hạn hàm lượng chì trong sơn;
  - Sản phẩm An toàn thực phẩm;
  - Sản phẩm Phương tiện bảo vệ cá nhân;
  - Sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thức sản thủy sản;
  - Chứng nhận sản phẩm đảm bảo chất lượng và cấp tem đảm bảo chất lượng,…;

  * Hoạt động giám định, kiểm định

  - Giám định hàng hóa: Giám định chất lượng, tình trạng, số lượng, khối lượng, giám định mẫu mã sản phẩm;
  - Giám định thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu đã qua sử dụng;
  - Kiểm định an toàn các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

  * Hoạt động kiểm định

  - Thiết bị nâng;
  - Thiết bị áp lực;
  - Hệ thống lạnh các loại bao gồm hệ thống điều hòa;
  - Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan;
  - Thiết bị điện;
  - Máy móc, thiết bị khác.

  * Thử nghiệm

  Thử nghiệm vật liệu xây dựng, chất lượng công trình, hóa thực phẩm - môi trường, đồ điện điện tử, đồ chơi trẻ em, dầu nhờn,…;

  * Đào tạo

  + Đào tạo chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá nội bộ, chuyên gia đánh giá trưởng hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 17065; ISO 13485, ISO 45001,…, tại các tổ chức, doanh nghiệp;
  - Huấn luyện và cấp chứng nhận an toàn lao động;
  Viện cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định cụ thể tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động:

  Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
  b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
  b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

  Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 17 nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

  Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

  Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

  - Đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp;
  - Đào tạo về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
  - Tái cơ cấu doanh nghiệp,

  * Dịch vụ, hàng hóa

  - Thực hiện hỗ trợ các dịch vụ nhập khẩu hàng hóa và sản xuất trong nước;
  - Hoàn thiện các yêu cầu pháp luật cho sản phẩm lưu hành trên thị trường Việt Nam, thị trường quốc tế;
  - Cung cấp các thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT);
  - Phát hiện hàng nhái, hàng giả nhãn hiệu; hàng kém chất lượng;
  - Đại diện doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm;
  - Cung cấp các công cụ phát hiện hàng giả, hàng nhái;
  - Tem chống hàng giả của Bộ Công an.

  * Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ

  - Hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, xây dựng và phát triển thị trường tại Việt Nam; 
  -  Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
  -  Khảo nghiệm công nghệ mới đưa vào cuộc sống;
  -  Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại.