Viện ISSQ được BOA công nhận tổ chức chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 (dấu IAF)

  • Viện Nghiên Cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng ( Viện Chất lượngISSQ) được BOA công nhận tổ chức chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 (dấu IAF)

    Từ ngày ngày 21/11/2023  Viện Chất lượng ISSQ được công nhận theo Quyết định số 2077/QĐ-VPCNCL của BOA về việc công nhận tổ chức chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 (Quality Management System -QMS) phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-3:2017. Tổ chức Chứng nhận mang số hiệu: VICAS 083 - QMS.

    Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
    Vui lòng liên hệ đến hotline: 0981851111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!.