Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng kết nạp đảng viên mới

Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tổ chức kết nạp cho 5 đảng viên mới.
Về dự lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Đỗ Văn Vinh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp.
Thời gian qua, Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú. Trải qua quá trình rèn luyện thử thách, phấn đấu 5 quần chúng ưu tú đã tự nguyện viết đơn gia nhập Đảng và đã được chi bộ xét, đề nghị đảng ủy cấp trên xét duyệt. 5 quần chúng đã được Ban thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm ra quyết định kết nạp.
Phát biểu tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Đỗ Văn Vinh nhắc nhở; Trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, các đồng chí phải thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của đảng viên, đó là:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích ký tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; Làm công tác phát triển Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.
Ben cạnh đó, các đồng chí còn nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo và khả năng vận động quần chúng của Đảng.
Thay mặt cho các đồng chí đảng viên mới, đồng chí Lê Thị Diệu Hương đã phát biểu những cảm nghĩ của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ kết nạp đảng viên mới.

 

 

Tin liên quan