Viện ISSQ chứng nhận QCVN 03 cho Công ty Phương Nam

Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá QCVN 3:2019/BKHCN; TCVN 6238-1:2017; TCVN 6238-3:2011 cho Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Phương Nam.

Đồ chơi vốn là vật dụng không thể thiếu đối với trẻ em. Tuy vậy, với sự đa dạng, rất nhiều loại đồ chơi hiện nay đang được bán tràn lan trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cao đối với trẻ em. Các quy định về chứng nhận và công bố chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em đã được quy định tại Quyết định Số: 401/QĐ-TĐC về việc hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Qua đó, nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật và khẳng định hơn nữa chất lượng sản phẩm của mình, Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Phương Nam có địa chỉ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội đăng ký chứng nhận Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan đến đồ chơi trẻ em với Viện Chất lượng ISSQ.

Đáp ứng nhu cầu của Công ty, đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-1:2017 về An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 1: Các yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất cơ lý; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-3:2011 về An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 3: Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại cho Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Phương Nam đối với sản phẩm: “Đồ chơi trẻ em”.

Một số hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Phương Nam

Địa chỉ: Lô DH1 Khu công nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 02/11/2021