Khai mạc Lớp đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 toàn quân

 • (Bqp.vn) - Chiều 8/6, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc Lớp đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 toàn quân năm 2020. Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc lớp đào tạo.

  Đại tá Nguyễn Văn Chính phát biểu khai mạc lớp đào tạo.

  Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, Đại tá Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 có vị trí, vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và đối với Quân đội nói riêng; giúp chỉ huy các cấp chỉ đạo, điều hành đơn vị chủ động, sáng tạo, kiểm soát chặt chẽ số lượng và chất lượng công việc nhanh chóng, hiệu quả. Những năm qua, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức 9 lớp đào tạo cho hàng trăm cán bộ, nhân viên, làm nòng cốt để tham mưu giúp chỉ huy các cấp triển khai công tác này.

  Các đại biểu tham dự khai mạc lớp đào tạo.

  Đại tá Nguyễn Văn Chính yêu cầu các học viên cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc mục đích, yêu cầu của lớp đào tạo; xác định quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian học tập, đặc biệt là kỹ năng thực hành đánh giá; chú trọng các nội dung trọng tâm, các vấn đề liên quan đến thực tiễn. Trên cơ sở đó, các học viên nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

  Quang cảnh lớp đào tạo.

  Theo kế hoạch, trong thời gian đào tạo, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu một số nội dung cơ bản như: Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Đánh giá và hoạt động đánh giá sự phù hợp ở Việt Nam; Quản lý hoạt động đánh giá theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2018; Hướng dẫn chuẩn bị đánh giá; Hướng dẫn tiến hành đánh giá hiện trường; Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đánh giá... Qua đó giúp các học viên hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong Quân đội; nắm chắc nội dung, cách thức, biện pháp, trình tự và kỹ năng thực hành của chuyên gia đánh giá trưởng; tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp tổ chức triển khai đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm thống nhất, đúng quy định.