Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 22000:2018

  • Kính gửi các Tổ chức/ Doanh nghiệp
    Nhằm nâng cao năng lực thực tế cho đội ngũ chuyên gia đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn chất lượng xin trân trọng thông báo tới Quý tổ chức, doanh nghiệp kế hoạch dự kiến tổ chức các khóa đào tạo trong tháng 6 và tháng 7 năm 202