Công ty Thịnh Vượng chứng nhận ISO 45001 và ISO 27001

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) đã tổ chức đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018ISO 27001:2013 cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thịnh Vượng tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thịnh Vượng là nhà cung cấp hàng đầu về khay nhựa định hình, màng nhựa và dịch vụ vệ sinh khay đã qua sử dụng cho ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, thực phẩm. Để đảm bảo cho hệ thống quản lý được đảm bảo chất lượng, đồng thời giúp cho hệ thống quản lý thông tin được an toàn và vận hành tốt nhất, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thịnh Vượng đã đăng ký chứng nhận 2 tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và ISO 27001:2013 tại Viện Chất lượng ISSQ.

Theo đó, đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO 27001:2013 đối với phạm vi: “Sản xuất khay nhựa” cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thịnh Vượng.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thịnh Vượng

Địa chỉ: Đường N1, lô C, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du,

tỉnh Bắc Ninh.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 20/11/2021