Công ty TNHH Khánh An đánh giá TCVN 7753

Vừa qua, Viện Chất lượng ISSQ đã tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7753:2007 cho Công ty TNHH Khánh An tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

TCVN 7753:2007 là Tiêu chuẩn qui định yêu cầu kỹ thuật đối với ván sợi sản xuất theo phương pháp khô (ván MDF), không phủ mặt, chịu tải và không chịu tải, sử dụng trong điều kiện khô và ẩm. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván sợi cần chứng nhận TCVN 7753:2007 để khẳng định chất lượng sản phẩm, nâng cao thương thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Nhằm giúp Công ty TNHH Khánh An làm tốt hơn nữa trong quá trình sản xuất và kinh doanh mặt hàng của Công ty, Viện Chất lượng ISSQ đã tiến hành đánh giá chứng nhận TCVN 7753:2007 cho Công ty TNHH Khánh An đối với sản phẩm Ván MDF.

Một số hình ảnh đánh giá tại Công ty TNHH Khánh An

Địa chỉ: Xóm Trại Xa, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 03/11/2021