Đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH Khoáng sản Rạng Đông

Đoàn Chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng vừa tiến hành đánh giá tại Công ty TNHH Khoáng sản Rạng Đông.

Địa chỉ: Km 09, quốc lộ 28B, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam và Mỏ khai thác tại núi Dây, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Phạm vi ISO 9001:2015: Sản xuất và cung ứng: Bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng, gạch terrazzo, gạch bê tông, ống cống bê tông, cát nghiền cho bê tông và vữa; khai thác và cung ứng đá xây dựng.

Sản phẩm: Cốt liệu lớn dùng cho bê tông và vữa (đá dăm); Cát nghiền cho bê tông và vữa (cát thô) phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD.

Một số hình ảnh :

Quý đối tác, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Hotline: 024.22.66.111 | 0943266688 | Email: vienchatluong@issq.org.vn

Tin liên quan