Chứng nhận ISO14001:2015 - Hệ thống Quản lý Môi Trường

ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các tiêu chí cho một hệ thống quản lý môi trường (EMS), nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm bớt các tác động tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này được xây dựng theo chu trình PDCA (Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động). Quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức/doanh nghiệp. Đây cũng là phiên bản mới nhất thay thế cho phiên bản cũ ISO 14001:2004.

ISO 14001 cung cấp các yêu cầu với hướng dẫn sử dụng liên quan đến các hệ thống môi trường.

1.Vậy Chứng nhận ISO 14001:2015  là gì?

Chứng nhận ISO 14001:2015  được phát triển từ phiên bản ISO 14001:2004. Phiên bản ISO 14001: 2015 bao gồm kết hợp một cấu trúc cấp cao bắt buộc, sử dụng các định nghĩa bắt buộc và kết hợp các yêu cầu và tiêu chuẩn chung.

10 lĩnh vực tác động chính của phiên bản 2015:

- Mở rộng phạm vi và phạm vi bảo hiểm của EMS

- Yêu cầu tương tác với bên ngoài

- Yêu cầu mới cho sự tham gia của lãnh đạo

- Yêu cầu tuân thủ pháp luật mở rộng

- Cần lập kế hoạch và kiểm soát dựa trên rủi ro

- Yêu cầu tài liệu mới

- Yêu cầu kiểm soát hoạt động mở rộng

- Thay đổi về năng lực và yêu cầu nhận thức

- Tác động đến chương trình kiểm toán nội bộ

- Chi phí chứng nhận tăng

2. ISO 14001: 2015 bao gồm những chủ đề nào?

Ở cấp độ cao nhất, ISO 14001: 2015 bao gồm các chủ đề sau liên quan đến hệ thống quản lý môi trường:

- Bối cảnh của tổ chức

- Khả năng lãnh đạo

- Lập kế hoạch

- Ủng hộ

- Hoạt động

- Đánh giá hiệu suất

- Cải thiện

3. Tổ chức nào nên áp dụng ISO 14001:2015?

ISO 14001:2015 có thể áp dụng được cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và bản chất, và vận dụng vào các khía cạnh môi trường nảy sinh từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ do một tổ chức xác định mình có thể kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng có cân nhắc đến quan điểm về vòng đời. Tiêu chuẩn này không nêu ra các chuẩn mực cụ thể về kết quả hoạt động môi trường.

ISO 14001:2015 có thể áp dụng toàn bộ hoặc từng phần tiêu chuẩn này để cải tiến một cách có hệ thống công tác quản lý môi trường. Tuy nhiên tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn này chỉ được chấp nhận khi tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này được đưa vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và được thực hiện đầy đủ mà không có ngoại lệ nào.

4. Lợi ích khi chứng nhận ISO 14001:2015

Một EMS đảm bảo cho quản lý công ty và nhân viên, cũng như các bên liên quan bên ngoài (những người bị ảnh hưởng bởi hoạt động của bạn, nhưng không nhất thiết là khách hàng), rằng các tác động môi trường đang được đo lường và cải thiện.

5. Việc triển khai ISO 14001 cho phép tổ chức của bạn:

- Quản lý các khía cạnh môi trường hiệu quả

- Cải thiện tuân thủ pháp luật về môi trường

- Ngăn ngừa ô nhiễm

- Giảm thiểu sử dụng năng lượng và tài nguyên, giảm chi phí vận hành

- Cải tiến liên tục trong hoạt động môi trường

- Giảm nguy cơ bị phạt và tránh kiện tụng

- Tăng niềm tin của các bên liên quan

- Cải thiện tinh thần nhân viên

- Mang đến cơ hội kinh doanh mới với khách hàng nhận biết môi trường

6. Tại sao chọn chứng nhận ISO 14001: 2015?

ISO 14001 có thể được kiểm tra bởi một tổ chức chứng nhận độc lập, để xác minh rằng tiêu chuẩn đã được thực hiện chính xác. Chứng nhận ISO 14001 không phải là một yêu cầu, nhưng nhiều tổ chức nhận thấy đây là một cách hữu ích để chứng minh cho cam kết của họ đối với môi trường.

7. Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015

Bước 1: Đăng kí chứng nhận

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện ISSQ) tiếp nhận và trao đổi thông tin về đề nghị đăng kí chứng nhận ISO 14001:2015 của khách hàng.

Bước 2: Xác định phạm vi đánh giá chứng nhận, xây dựng đoàn đánh giá và lên kế hoạch, nội dung công tác chứng nhận

Bước 3: Đánh giá chứng nhận

- Giai đoạn 1: Đánh giá sơ bộ tài liệu, xem xét sự phù hợp của tài liệu, quy trình áp dụng hiện tại của doanh nghiệp

- Giai đoạn 2: Viện ISSQ đánh giá chính thức tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nhằm xem xét sự phù hợp của Hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp đối với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận

Dựa trên kết quả đánh giá, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Trong chứng nhận doanh nghiệp nhận được sẽ ghi rõ phạm vi chứng nhận, thời hạn hiệu lực và số hiệu chứng chỉ.

Bước 5: Giám sát định kỳ, duy trì chứng nhận

Giấy chứng nhận ISO 14001:2015 sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đánh giá định kỳ tối thiểu mỗi năm một lần.

8. Hỗ trợ khách hàng sau chứng nhận

Với phương châm “Hướng tới một dịch vụ hoàn hảo”, Viện ISSQ không chỉ hỗ trợ khách hàng trong quá trình đánh giá chứng nhận mà kể cả khi khách hàng đã làm xong chứng nhận tại Viện ISSQ mà gặp bất cứ khó khăn gì thì chúng tôi vẫn sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ khách hàng với những chính sách hỗ trợ tốt nhất

- Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý có liên quan đến chứng nhận của khách hàng

- Hỗ trợ về giá cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Viện ISSQ

- Hỗ trợ chứng nhận chuyển đổi miễn phí bộ tiêu chuẩn/quy chuẩn mới (nếu có)

- Hỗ trợ miễn phí quảng bá hình ảnh công ty trên website: issq.org.vn

- Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác có tại Viện ISSQ.

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sãn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Tin liên quan