Thành lập chi đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng

Ngày 01.11.2018, tại Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng, Quận đoàn quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức trao quyết định thành lập Chi đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh Nghiệp quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Đức Ngọc, Phó Bí thư quận đoàn; Nguyễn Huy Tưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Liêm Mạc; Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Liên Mạc; Tiến sỹ Hoàng Hữu Thám, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng.

Quận Đoàn đã công bố Quyết định số 167/QĐ-ĐTN về việc thành lập Chi đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng trực thuộc Quận Đoàn Bắc Từ Liêm và chỉ định 5 đồng chí vào BCH. Đó là các đồng chí:

Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Chi đoàn, Hoàng Thu Trang và Lương Thị Huyền, Phó Bí thư Chi đoàn; Đào Công Bình và Hồ Thị Thu Hiền, Ủy viên.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Chi đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng, đồng chí Nguyễn Đức Ngọc, Phó Bí thư quận đoàn nhấn mạnh: Khẩn trương đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên vào hoạt động, phân công từng thành viên trong BCH, xây dựng chương trình công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động đoàn, tổ chức sinh hoạt đoàn gắn với sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường hoạt động đền ơn đáp nghĩa và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Chi bộ…

Thay mặt BCH, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: Cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khiêm tốn học hỏi để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu tình hình mới và hoàn thành tốt các nhiệm vụ Quận đoàn, cấp ủy, lãnh đạo viện giao. Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài Chi đoàn cần:

Tập trung ổn định tổ chức bộ máy Ban Chấp hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của tuổi trẻ Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng theo chủ đề công tác năm và chương trình công tác của Quận đoàn.

Nguyễn Tuấn Anh: Bí thư Chi đoàn

Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Thủ đô.

Thực hiện sáng tạo và có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Thủ đô như: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”“Tôi yêu Hà Nội”; trọng tâm là tham mưu, đăng ký đảm nhận thực hiện các chương trình, phần việc, dự án, đề án, góp phần thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của công ty; tham gia giải quyết các khâu khó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực công tác.

100% đoàn viên thanh niên tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên trong viện thực hiện tốt nội quy, quy định của công ty.

Triển khai xây dựng mô hình "Chi đoàn văn minh công sở" trong viện

Triển khai tốt phong trào thi đua trong khối CNVC do Quận đoàn phát động và triển khai

Triển khai cuộc vận động Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng viện phát triển, quan tâm phát triển đoàn viên và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng.

Tham gia đầy đủ các chương trình, hoạt động Quận đoàn và Thành đoàn phát động và phối hợp thường xuyên với Đoàn thanh niên các đơn vị, doanh nghiệp bạn.

Phát biểu tại lẽ thành lập Chi đoàn, Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng, Tiến sỹ Hooàng Hữu Thám cam kết tạo mọi điều kiện để chi đoàn hoạt động, khuyến khích đội ngũ đoàn viên, thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong công tác. Cùng với Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện, ngoài các hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác đề nghị các đồng chí tích cực tham gia nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong Viện.

Viện trưởng: TS. Hoàng Hữu Thám

Một số hình ảnh tại lế trao Quyết định thành lập Chi đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng

 

Tin liên quan