Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Vinh Phan

Đoàn chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng vừa có buổi đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Vinh Phan có địa chỉ tại 223, Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho lĩnh vực: Gia công lồng lưới dùng nuôi trồng thủy hải sản và lưới an toàn xây dựng.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Tin liên quan