Đánh giá sản phẩm phù hợp quy chuẩn tại Công ty Cổ phần JPWAY Việt Nam

Vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tiến hành đánh giá giai đoạn 2 đối với Công ty Cổ phần JPWAY Việt Nam; Địa chỉ: Số 2 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Phạm vi đánh giá: Dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp quy chuẩn QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN.

Sau đây là một vài hình ảnh đánh giá tại Công ty:

Tin liên quan