Chuyên gia đánh giá của Viện ISSQ đã tiến hành đánh giá tại Thái Lan.

          Ngày 25/10/2019  đoàn chuyên gia đánh giá của Viện ISSQ đã tiến hành đánh giá tại  nguồn chứng nhận sản phẩm: Lò vì sóng phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN đối với Công ty TNHH Sản phẩm Tiêu dùng TOSHIBA Việt Nam có xưởng sản xuất tại Thái Lan.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc đánh giá.

Tin liên quan