Một số hình ảnh chuyên gia đánh giá tại Malaysia

Ngày 17 và 18/9/2019 đoàn chuyên gia đánh giá của Viện ISSQ đã tiến hành đánh giá tại nguồn  QCVN 14:2018 và sửa đổi 1:2018 QCVN 14: 2018/BKHCN của Công ty CP dầu mỡ nhờn Việt Nam có xưởng sản xuất tại địa chỉ: HS(M) 3745 PTD 153751, Jalan Berjây 8, Taman Perindustrian Berjaya, Kempas Lama, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaisya.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc đánh giá.

Tin liên quan