Giới thiệu một số hình ảnh, hoạt động của Viện trong lĩnh vực Đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 17025 cho Phòng thí nghiệm tại Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV

Hình ảnh đào tạo.

Ngày 23/9/2017 đoàn chuyên gia Viện ISSQ – do Tiến sĩ Hoàng Hữu Thám làm Trưởng đoàn làm việc tại Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV, địa chỉ: Số 2647, đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 6, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan