Đánh giá sản phẩm đồ chơi trẻ em phù hợp TCVN 6238-3:2011 tại Công ty TNHH Việt Pháp có địa chỉ tại: Lô A44, Cụm công nghiệp Diên Phúa, Diên Khánh, Khánh Hòa

Đoàn chuyên gia đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã có buổi đánh giá sản phẩm đồ chơi trẻ em phù hợp TCVN 6238-3:2011 tại Công ty TNHH Việt Pháp có địa chỉ tại: Lô A44, Cụm công nghiệp Diên Phúa, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Một số hình ảnh đoàn đánh giá.

Quý đối tác, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Hotline: 024.22.66.1111 | Email: vienchatluong@issq.org.vn

Tin liên quan