Tiêu chuẩn ISO 14034: 2016 giúp công nghệ xanh vượt trội tiếp cận môi trường

ISO vừa công bố một tiêu chuẩn mới để giúp các công ty đang phát triển công nghệ môi trường tiên tiến tiếp cận các thị trường mới. Đó là ISO 14034: 2016, quản lý môi trường - xác minh công nghệ môi trường (ETV), sẽ cung cấp xác minh độc lập về hoạt động của công nghệ môi trường mới. Điều này sẽ giúp các nhà sản xuất chứng minh độ tin cậy trong sản phẩm mà họ thực hiện, cũng như giúp doanh nghiệp xác định được công nghệ mới nào phù hợp với nhu cầu của họ.
   Thẩm định hiệu quả là một bước quan trọng cho thị trường chấp nhận đổi mới công nghệ xanh. Với những kết quả kiểm tra đảm bảo, thì việc thay đổi có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận thì trường dễ dàng hơn.

1. Tại sao việc thực hiện công nghệ xanh cần được xác minh?

   Công nghệ môi trường mới có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về tiết kiệm chi phí và tài nguyên, những thường xuyên phải đối mặt với những trở ngại trên thị trường do những đổi mới, và chưa có thông tin về thành công. Việc xác minh công nghệ môi trường ETV nhằm mục đích thay đổi điều này bằng cách cung cấp minh chứng chứng tỏ hiệu suất của công nghệ môi trường và phân biệt chúng với những công nghệ cạnh tranh khác.

2. Mục đích làm tiêu chuẩn ISO 14034 là gì?

   Tiêu chuẩn ISO 14034 phản ánh một sự đồng thuận quốc tế về việc tiêu chuẩn hóa quá trình xác minh hoạt động, là một cách hiệu quả để thiết lập uy tín toàn cầu của các giải pháp âm thanh sáng tạo thân thiện với môi trường.

   Các tiêu chuẩn mới có phần cụ thể về nguyên tắc xác minh, thực hành thử nghiệm chấp nhận và yêu cầu báo cáo, để giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng cho nhà sáng tạo công nghệ và khuyến khích thị trường chấp nhận lớn hơn của công nghệ tiên tiến. Điều này giúp xây dựng uy tín nhà cung cấp và tự tin cho người mua bằng cách cung cấp trên thị trường sự đảm bảo rằng các tuyên bố hoạt động môi trường có hiệu lực, đáng tin cậy và được hỗ trợ bởi chất lượng cao, dữ liệu thử nghiệm độc lập.

3. Làm thế nào để các doanh nghiệp xác định được yêu cầu của ISO 14.034?

   Các nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi độc lập, dữ liệu đảm bảo chất lượng về hiệu suất của công nghệ tiên tiến. Lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức công cộng phải cân bằng các yêu cầu cho sự thay đổi và thích ứng với những rủi ro của việc áp dụng các giải pháp sáng tạo. Quan trọng không kém, công nghiệp và các tiện ích cần, công nghệ mở rộng hiệu quả để cải thiện môi trường, địa chỉ quy định mới nổi của họ và đáp ứng mong đợi của các bên liên quan. Cuối cùng, khi đi vào thị trường, các công ty công nghệ kinh doanh cần các tùy chọn sắp xếp hợp lý để chứng minh và xác nhận công nghệ tiên tiến của họ và các dịch vụ.

4. Một số lợi ích của tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp là gì?
   Tiêu chuẩn ISO 14034 được thiết kế để cung cấp nhiều lợi ích giúp nâng cao sự tự tin trong việc lựa chọn các công nghệ thể hiện giá trị gia tăng về môi trường. Bao gồm: 

• Cân bằng mặt bằng sân chơi cho các nhà sáng tạo công nghệ.
• Hài hòa quá trình xác minh công nghệ môi trường ETV xuyên quốc tế.
• Cung cấp phương pháp đánh giá độc lập, đáng tin cậy về công nghệ môi trường sáng tạo.
• Giúp đưa ra quyết định sáng suốt khi xác định và lựa chọn công nghệ phù hợp.
• Đạt được các mục tiêu về môi trường bền vững có lợi cho người dân trên toàn thế giới.

   Xác minh công nghệ môi trường ETV mở đường hướng tới đánh giá hiệu suất công nghệ nơi sự bền vững và đổi mới được liên kết chặt chẽ. Dự kiến việc các xác minh được quốc tế công nhận và tiến bộ hình thành thị trường sinh thái đổi mới nhằm thúc đẩy cạnh tranh dựa trên hiệu quả và mua sắm công nghệ xanh sẽ mang lại nhiều ích lợi.

5. Cách sử dụng và đối tượng sử dụng phương pháp xác minh công nghệ môi trường ETV (Tiêu chuẩn ISO 14034)? 

   Đầu tiên và trước hết, Tiêu chuẩn ISO 14034 giúp cho cán bộ kiểm tra độc lập biết được cách tiến hành xác minh đảm bảo chất lượng của một công nghệ môi trường. Việc xác minh công nghệ môi trường ETV giúp các nhà cung cấp công nghệ đưa ra được dữ liệu khách quan và đáng tin cậy về việc thực hiện công nghệ môi trường sáng tạo. Đối với người mua công nghệ và các nhà đầu tư, việc xác minh công nghệ ETV là một nguồn thông tin đáng tin cậy để làm cơ sở quyết định mua hàng và quản trị công nghệ và rủi ro đầu tư. Cuối cùng, xác minh công nghệ môi trường ETV cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và các bên liên quan khác những thông tin rõ ràng về hiệu suất có thể đạt được bằng công nghệ môi trường mới.

Tin liên quan