Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn Việt Nam

Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá các sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn Việt Nam cho Công ty Cổ phần Điện và Chiếu sáng Phương Đông - Tiêu chuẩn chứng nhận: TCCS 01:2018/PĐ; TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014); TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002)

Hiện nay, chứng nhận tiêu chuẩn cho sản phẩm là tất yếu do đó các nhà sản xuất khi bán sản phẩm của mình ra thị trường cần trang bị cho mình các hồ sơ chứng minh chất lượng thông qua giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

Đoàn đánh giá của Viện Chất lượng ISSQ đã có buổi tổ chức đánh giá tại Công ty Cổ phần Điện và Chiếu sáng Phương Đông theo yêu cầu Tiêu chuẩn đối với Phạm vi chứng nhận sau:

+ Cột đèn chiếu sáng phù hợp tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2018/PĐ

+ Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố (Kiểu loại: Đèn LE D dải công suất từ 30W đến 250W) phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014) và TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002)

Một số hình ảnh đánh giá tại Công ty Cổ phần Điện và Chiếu sáng Phương Đông

Địa chỉ:  Thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 05/09/2021

Tin liên quan