Công ty Thiết bị Điện Việt Nam đăng ký Chứng nhận ISO 9001

Sản xuất, chế tạo các thiết bị điện, điện tử vốn là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người lao động. Bên cạnh các Quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc, mỗi tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử cũng cần quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng nhằm ngăn ngừa những rủi ro cho con người và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình.

Trước nhu cầu của Công ty Thiết bị Điện Việt Nam, Đoàn chuyên gia Viện Chứng nhận ISSQ đã tiến hành đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với phạm vi: “Thiết kế và chế tạo máy biến áp điện lực, máy biến áp đo lường, máy biến dòng đo lường và các loại tủ điện”.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là điều kiện để Công ty Thiết bị Điện Việt Nam thiết lập các quy trình để chuẩn hóa cách thức thực hiện, kiểm soát các quá trình trong hệ thống quản lý. Đồng thời, có được Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng sẽ giúp quý Công ty xây dựng các chính sách, mục tiêu chất lượng và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của mình.

Hình ảnh đánh giá tại Công ty Thiết bị Điện Việt Nam (Địa chỉ: Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội)

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sãn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0919493338 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 10/07/2021

Tin liên quan