Chứng nhận ISO 14001 và TCVN cho Công ty Tascom Việt Nam

Viện Chất lượng ISSQ tổ chức đánh giá ISO 14001 và TCVN cho Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam.

Đoàn chuyên gia của Viện Chất lượng ISSQ tiến hành đánh giá Hệ thống quản lý môi trường theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty Tascom đối với phạm vi: “Sản xuất và kinh doanh máy biến áp điện lực, tủ điều khiển điện áp”.

Ngoài ra, với sự đa dạng trong ngành nghề sản xuất và kinh doanh, Công ty Tascom đã đăng ký chứng nhận cho nhiều sản phẩm phù hợp các tiêu chuẩn sau:

  • Đánh giá chứng nhận cho sản phẩm Máy biến áp điện lực, điện áp danh định đến 110kV phù hợp Tiêu chuẩn: TCVN 8525:2015; TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2011); TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:2011); TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011)
  • Đánh giá chứng nhận cho sản phẩm Tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp phù hợp Tiêu chuẩn: TCVN 8096-200:2010; TCVN 4255:2008
  • Đánh giá chứng nhận cho sản phẩm Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp phù hợp Tiêu chuẩn: TCVN 7994-1:2009 (IEC 60429-1:2004); TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001)

Nhà máy Công ty Tascom (Địa chỉ: Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội/KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)

Viện Chất Lượng ISSQ luôn sãn sàng đồng hành cùng Quý công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0919493338 hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 08/07/2021

Tin liên quan