Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng cho Ông Trần Mạnh Cường

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG CHO ÔNG TRẦN MẠNH CƯỜNG

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã trao Quyết định số 1508/QĐ-LHHVN, ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam về việc  bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cho ông Trần Mạnh Cường.

Phát biếu tại buổi trao quyết định, lãnh đạo viện mong muốn ở cương vị mới, ông Trần Mạnh Cường sẽ cùng tập thể viện đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Mạnh Cường gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, nhân viên Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tin tưởng ông và hứa sẽ cùng tập thể viện đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết mà viện đã đề ra.

Tin liên quan