ISO 44001: Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh

Theo đó, ISO 44001 cung cấp cách nhìn sâu hơn về mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau. Sự hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp đem lại khá nhiều lợi ích, có thể kể đến như: kích thích các ý tưởng sáng tạo, giảm thiểu chi phí và những tác động xấu thông qua đó tăng hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, ngoài ra giúp doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ và công nghệ mới.

ISO 44001, Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh - Yêu cầu và khung, giúp các công ty thiết lập và củng cố các mối quan hệ hợp tác cả trong công ty với các công ty đối tác.

Các tổ chức hiện có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ gia tăng với ấn phẩm gần đây của ISO 44002, Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh - Hướng dẫn thực hiện ISO 44001. Tiêu chuẩn mới đào sâu và làm rõ các yêu cầu được phát triển trong ISO 44001 để giúp các tổ chức thực hiện sau này hiệu quả hơn.

ISO 44002 cung cấp các hướng dẫn cụ thể để thiết lập, phát triển và quản lý các mối quan hệ của bên thứ ba dựa trên vòng đời tám giai đoạn của ISO 44001. Thông tin hỗ trợ này cung cấp cho các tổ chức khả năng tích hợp thành công khuôn khổ hợp tác của mối quan hệ kinh doanh được mô tả trong ISO 44001 với các quy trình và hệ thống quản lý hiện có của họ nhằm tối đa hóa lợi ích của sự hợp tác chuyên nghiệp.

(Nguồn: VietQ.vn)

Tin liên quan